ប្រធានបទអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ
ខ្ញុំជាអ្នកលេងល្បែង, តែងតែមាន.
ប្រភេទរុករក

ទូរស័ព្ទចល័ត

ហ្វ្រីនីតបន្ថែមក្នុងចំណោមយើងរបៀបបំផុសគំនិត, 120 ការគាំទ្រ FPS សម្រាប់ PS5 និង Xbox Series X | S

Epic Games បានប្រកាសអំពីរបៀបកំណត់ពេលវេលាថ្មីសម្រាប់ Fortnite ដែលបានបំផុសគំនិតដោយក្នុងចំណោមយើង, រួមជាមួយ 120 ការគាំទ្រ FPS សម្រាប់ PlayStation 5 និង Xbox Series X | S. របៀប "ពេលវេលាចារកម្មនៅក្នុងលីមីតធីត" គឺ…

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក. យើងនឹងសន្មតថាអ្នកមិនអីទេ, ប៉ុន្តែអ្នកអាចបដិសេធជ្រើសយកប្រសិនបើអ្នកចង់. ព្រមទទួល អាន​បន្ថែម