ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Category

සමාලෝචන

BATTLEFIELD V SUMMER UPDATE ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

නව ආයුධ සමඟ උතුරු අප්‍රිකාවේ සහ ප්‍රංශයේ යෙදවීම, ගැජට්, සහ වාහන. ඔබගේ සම්පූර්ණ යුද වැලිපිල්ල පුළුල් වෙමින් පවතී. With the Battlefield™ V Summer Update coming early June, two fresh

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න