ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Tag

mmorpg

ග්‍රේමූර් වැඩිහිටි අනුචලන ඔන්ලයින් පුළුල් කිරීම දැන් PC / Mac හි සජීවීව, අපව නැවත ස්කයිරිම් වෙත ගෙන ඒම

ග්‍රේමූර් MMORPG හි වික්‍රමාන්විතයන් නැවත ආදරණීය ස්කයිරිම් වෙත ගෙන එයි, කලාපයේ බටහිර කොටස ක්‍රීඩාවට එකතු කිරීම, සොලිටියුඩ් නගරය සහ යටි බිම් බ්ලැක්රීච් කලාපය ඇතුළුව. The

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න