Kaveinga ʻo e faipulusi
Ko ha tokotaha gamer au, kuo hoko maʻu pe.

The Corridor Review

A small subset of video games likes to get a little meta and subvert player expectations in interesting ways. The Corridor promises to do just that in 30 minutes or less and I was eager to try it.Read

ʻoku ngaue ʻaki ʻe he uepisaiti ko ʻeni ʻa e cookies ke fakaleleiʻi ʻaki hoʻo aʻusia. Te mau pehe ʻoku ke sai pe koe, ka te ke lava ʻo taʻofi kapau ʻoku ke loto. Tali Lau ha fakamatala lahi ange

& Totonu fakatautaha Tuʻutuʻuni