Kaveinga ʻo e faipulusi
Ko ha tokotaha gamer au, kuo hoko maʻu pe.
Browsing Category

TELEFONI TOʻOTOÓ

ʻoku ngaue ʻaki ʻe he uepisaiti ko ʻeni ʻa e cookies ke fakaleleiʻi ʻaki hoʻo aʻusia. Te mau pehe ʻoku ke sai pe koe, ka te ke lava ʻo taʻofi kapau ʻoku ke loto. Tali Lau ha fakamatala lahi ange