Yn ôl pob sôn, mae Pokémon Go dev yn diswyddo 8% o staff, yn canslo pedwar prosiect arall

wp-header-logo-7.png

Yn ôl pob sôn, mae datblygwr Pokémon Go, Niantic, wedi tanio 85 i 90 aelod o’i staff ac wedi canslo pedwar o’i brosiectau sy’n cael eu datblygu - gan gynnwys gêm Transformers a gyhoeddwyd yn flaenorol a chydweithrediad â’r cwmni theatr Punchdrunk - yng nghanol “cythrwfl economaidd” y cwmni. Yn y neges, dywedir bod Hanke wedi beio canslo prosiectau heddiw a… Darllen mwy

Oddi ar y Pwnc: Cariad yn blodeuo ar y braid yn Dyma Sut Rydych chi'n Colli'r Rhyfel Amser

wp-header-logo-6.png

“Fy Glas mwyaf llechwraidd.” Coch yn ysgrifennu at Blue. Mae'n gadael ei llythyr mewn pot o ddŵr berwedig mewn peiriant MRI. Glas yn ysgrifennu i Goch. Mae'n gadael ei llythyr mewn pigyn o fagma wrth i Atlantis gael ei ddinistrio. Yn araf bach, mae'n gwawrio arna i mai dyma yw hi – beth yw'r term hanner anghofio? – epistolaidd … Darllen mwy

Gwyliwch Nintendo Direct heddiw yma

wp-header-logo-5.png

Yn olaf, mae gennym ni set Nintendo Direct iawn yn yr amserlen. Gwrandewch am 2pm amser y DU ar gyfer sioe gyhoeddi sy'n para 25 munud, yn canolbwyntio ar gemau trydydd parti. Disgwyliwch olwg ar gemau Switch a wneir gan gwmnïau heblaw Nintendo - felly, dim gobaith am newyddion Zelda: Breath of the Wild 2 yma. ffynhonnell

Ar un adeg cynlluniodd Hideo Kojima brosiect archarwr yn debyg iawn i The Boys gan Amazon

wp-header-logo-4.png

Mae Hideo Kojima o Death Stranding wedi datgelu ei fod ar un adeg yn coginio prosiect tebyg i gyfres archarwyr Amazon The Boys. “Fe wnes i roi’r gorau iddi ar ôl tair pennod o dymor un,” ysgrifennodd Kojima ar Twitter, yn trafod y gyfres. “Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n gwylio gweddill y sioe. A dweud y gwir, gwyliais ychydig o benodau a draddodwyd yn y… Darllen mwy

Bydd diwydiant gemau fideo Québec yn cael ei effeithio gan gyfraith iaith ddadleuol

wp-header-logo-2.png

Bydd cwmnïau gemau fideo yn Québec yn cael eu heffeithio gan gyfraith iaith ddadleuol newydd. Nod Bil 96 yw cryfhau deddfau iaith y dalaith Ffrangeg ei hiaith, gan sicrhau mai Ffrangeg yw’r brif iaith a siaredir ym mhopeth o fusnes i ofal iechyd. Fodd bynnag, ofnir y bydd hyn yn gyrru'r rhai nad ydynt yn Ffrangeg i ffwrdd o ddiwydiant gemau fideo sylweddol Québec. … Darllen mwy

Mae clytiau PC newydd Resident Evil yn cyfaddawdu delweddau ac yn taro perfformiad yn galed

wp-header-logo-249.png

Nid oes gennyf lawer sy'n gadarnhaol i'w ddweud, ond nid oes amheuaeth amdano: mae cymorth olrhain pelydr yn rhoi hwb i ansawdd cyffredinol, yn benodol oherwydd bod adlewyrchiadau RT yn disodli'r adlewyrchiadau gofod sgrin ofnadwy a geir yn y fersiwn hŷn. Mae goleuo byd-eang wedi'i olrhain gan belydrau hefyd yn bwynt cadarnhaol da, gan ddisodli achludiad amgylchynol gofod sgrin gyda llawer mwy cywir ... Darllen mwy

Mae Harvestella yn edrych fel bod Final Fantasy yn cwrdd â Stardew Valley

wp-header-logo-248.png

Mae Harvestella yn RPG sim bywyd newydd sbon o Square Enix yn dod i Switch a Steam ym mis Tachwedd. Mae'n Final Fantasy yn cwrdd â Stardew Valley, gyda gameplay yn cynnwys tueddu i gnydau, cyfeillio pobl y dref, ac archwilio dungeons. Mae celf cysyniad gan Isamu Kamikokuryo o enwogrwydd Final Fantasy 12, a cherddoriaeth gan Go Shiina o'r gyfres Tales. … Darllen mwy