Chủ đề nhà xuất bản
Tôi là một game thủ, luôn luôn.
Danh mục duyệt

ĐÁNH GIÁ TRƯỚC

Kings of War Guide

Kings of War Introduction Kings of War, currently in its 3rd Edition is a tabletop fantasy wargame from Mantic Games. Kings of War has a focus on large scale unit combat, rather than

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu bạn muốn. Chấp nhận Đọc thêm

Chính sách về quyền riêng tư & cookie